Tenis

Vedoucím oddílu Tenis je Jirka Šindelář st., správcem majetku pro tenisové kurty je Láďa Král, rezervační systém vede Jirka Strnad.
Tenisové kurty jsou v provozu. Tréninky a hrací hodiny dětí a juniorů a hrací plán 2022 jsou uvedeny v adresáři Rozvrh cvičebních hodin. Odkaz na rezervační systém je v této záložce.

Rezervační systém

https://www.supersaas.cz/schedule/TJ_Sokol_Strancice/Tenisove_kurty

Pravidla rezervačního systému - viz Vnitřní řád TJ. Sokol Strančice

1) Rezervaci může provést člen oddílu tenisu nebo celosezonní host po zaplacení příspěvků a zaregistrování v rezervačním systému (registrace nevyužívané déle než 3 měsíce se automaticky mažou).

2) V popisu rezervace musí být uvedena jména všech hráčů a ev. výše poplatku za hosta.

3) Poplatky za hosta je rezervující hráč povinen neprodleně uhradit buď v hotovosti hospodářce TJ nebo převodem na účet TJ (do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno plátce) do 7 dnů.

4) Neuhrazení poplatku je kvalifikováno jako porušení Vnitřního řádu TJ.

5) Kurt může být rezervován členem oddílu tenisu nebo hostem maximálně na dvě hodiny denně.

6) Delší nebo opakující se rezervace (tréninky, turnaje apod.) může provést pouze vedoucí oddílu spolu s administrátorem rezervačního systému. Mistrovské zápasy, ohlášené turnaje a vypsané tréninky mají přednost před ostatními rezervacemi.

7) Pokud se v rezervované době hráči do 15ti minut nedostaví, mohou dvorec obsadit jiní hráči vč. dětí (musí však tuto skutečnost zaznamenat do rezervačního systému).

8) Děti do 15ti let si smí rezervovat kurt pouze do 16ti hodin. Po 16té hodině si kurty rezervují přednostně dospělí.

9) O pronájem tenisových kurtů za účelem soukromé akce žádá člen TJ VTJ. V žádosti uvede účel a zajištění akce. VTJ žádost projedná a v případě kladného rozhodnutí bude s žadatelem podepsána nájemní smlouva. Pronájem kurtů cizím osobám resp. hraní na kurtech bez přítomnosti člena oddílu nebo hosta oddílu není dovoleno.

Sportoviště TJ nesmí být bez souhlasu VTJ používány k výdělečné činnosti členů nebo hostů oddílu.

O pronájem sokolovny za účelem soukromé akce žádá zájemce VTJ. V žádosti uvede účel a zajištění akce. VTJ žádost projedná a v případě kladného rozhodnutí bude s žadatelem podepsána nájemní smlouva.

Využívání tenisového areálu se řídí Provozním řádem tenisového areálu TJ Sokol Strančice (viz. Příloha 2).

Výdej klíčů na sportoviště řeší provozní řády sportovišť.

Mimořádné akce na sportovištích schválené VTJ mají přednost před pravidelnými cvičebními hodinami a tréninky.

Provozní řád tenisových kurtů

Tenisové turn aje - aktuálně není žádný plánován.

 

23.9.2017 - Přátelský tenisový turnaj spojený s oslavou narozenin bratra Josefa Jíry. Začátek 11 hod.