Brigády

Brigády, účast na akcích atd. vyhlašuje správce majetku ve spolupráci s vedoucími oddílů a informují VTJ.

Brigády:    sokolovna dospělí 5 hod/rok při neodpracování á 100Kč/hod

            sokolovna dospělí 5 hod/rok při neodpracování á 50Kč/hod

        tenis dospělí 10 hod/rok při neodpracování á 100Kč/hod

tenis junioři od 15 do 18 ti let a senioři nad 65 let 5 hod/rok při neodpracování á 50kč/hod

děti do 15 let se brigád účastní dobrovolně a musí mít zajištěn dozor dospělé osoby

brigádnické hodiny mohou být splněny i prostřednictvím jiné osoby.

Platby za neodpracované brigády musí být uhrazeny do konce daného roku.

V případě mimořádné události může VTJ v nouzi vyhlásit mimořádnou brigádu nad rámec standardní brigádnické činnosti k odstranění následků mimořádné události nebo předejití vzniku mimořádné škody. Takto vyhlášená brigáda je pro členy TJ závazná i při splnění brigádnických aktivit.

 

Sokolovna - 16.11.2019 od 8:30. Úklid v sokolovně a kolem sokolovny, údržbářské práce. Předpokládáme pracovní oblečení a rukavice.

Tenisové kurty - 19.10. a 2.11.2019 od 9 hod. Práce podle počasí, předpokládáme zazimování kurtů, práce na 3. kurtu.

 


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300