Příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2018 se skládají ze dvou složek:

    Sokolské spolkové příspěvky stanovuje ČOS

            Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let          200 Kč *)

            Ostatní                                                                 500 Kč

            Pro rok 2017 a 2018 byla ČOS schválena mimořádná sletová známka ve výši 50 Kč jako povinná pro všechny členy ČOS.

    *) Zvýšení sokolských příspěvků pro děli, mládež a seniory ze 100 Kč na 200 Kč je dáno pokynem Sokolské Župy Barákovy z 3.1.2017.

    Oddílové příspěvky byly pro všechny oddíly sjednoceny.

            Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let           500 Kč

            Ostatní                                                                  600 Kč

    Pro naše hosty, nečleny TJ., stanovil výbor TJ. poplatky za využití sportovišť (sokolovna, kurty) ve výši 2.000 Kč/rok nebo 50 Kč/hod.

    Tyto prostředky slouží k financování sportovišť a provozu naší T.J.

Příspěvky jsou splatné do 1.3. příslušného roku buď prostřednictvím oddílů nebo na účet T.J. SOKOL STRANČICE, bank. spojení 209828642/0300. Pro identifikaci platby je potřeba uvést datum narození do variabilního symbolu ve formánu DDMMRR a jméno, příjmení, oddíl do zprávy pro příjemce.

TJ Sokol Strančice Příspěvky 2018.pdf (477529)

TJ Sokol Strančice Příspěvky 2017.pdf (476052)

ČOS Příspěvky 2017.pdf (521054)


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300