Příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2020 se skládají ze dvou složek:

    Sokolské spolkové příspěvky stanovuje ČOS

            Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let          200 Kč *)

            Ostatní                                                                 500 Kč

            *) Zvýšení sokolských příspěvků pro děli, mládež a seniory ze 100 Kč na 200 Kč je dáno pokynem Sokolské Župy Barákovy z 3.1.2017.

    Oddílové příspěvky byly pro všechny oddíly sjednoceny.

            Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let           500 Kč

            Ostatní                                                                  600 Kč

    Pro naše hosty, nečleny TJ., stanovil výbor TJ. poplatky za využití sportovišť (sokolovna, kurty) ve výši 2.000 Kč/rok nebo 50 Kč/hod.

    Tyto prostředky slouží k financování sportovišť a provozu naší T.J.

Příspěvky jsou splatné do 1.3. příslušného roku buď prostřednictvím oddílů nebo na účet T.J. SOKOL STRANČICE, bank. spojení 209828642/0300. Pro identifikaci platby je potřeba uvést datum narození do variabilního symbolu ve formánu DDMMRR a jméno, příjmení, oddíl do zprávy pro příjemce.

TJ Sokol Strančice Příspěvky 2019.pdf (826954)

TJ Sokol Strančice Příspěvky 2018.pdf (477529)

TJ Sokol Strančice Příspěvky 2017.pdf (476052)

ČOS Příspěvky 2017.pdf (521054)


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300