Provozní řád tenisových kurtů

PROVOZNÍ ŘÁD

TENISOVÉHO AREÁLU TJ SOKOL STRANČICE

 

 1. Tenisový areál je přístupný
  • Pouze v provozní době tj. od 6:00 do 22:00 hodin
  • Členům oddílu tenisu starším 18ti let a sezónním hostům starším 18ti let, kterým byl pronajat klíč od tenisového areálu. Pronájmem klíče je realizován po splnění povinností člena nebo hosta a podpisem Provozního řádu, kterým se člen i host zavazují k jeho dodržování.
  • Pohyb každého hráče i návštěvníka v areálu je na vlastní nebezpečí
  • Do areálu mají dále přístup členové VTJ, správce majetku a jeho zástupce, kterým se také mohou přidělit klíče.
 2. Vstup na kurty je povolen
  • Pouze v tenisové obuvi
 3. Povinnosti hráčů
  • Registrovat se v rezervačním systému uvedeném na webových stránkách TJ.
  • Dodržet termín rezervace. V případě, že hráči nenastoupí do 15ti minut po začátku rezervace, rezervace propadá a kurt může být obsazen. Při opakovaném nevyužití rezervace bude objednavatel penalizován zrušením možnosti dalších rezervací po dobu 1 měsíce
  • Rezervovat lze (kromě hromadných rezervací provedených vedoucím oddílu) pouze jeden termín, vždy nutno uvést spoluhráče
  • Nakropit a nalajnovat dle potřeby kurt před hrou
  • Uklidit a urovnat kurt po hře
 4. Není dovoleno
  • Poškozovat zařízení a vybavení sportovního areálu
  • Znečišťovat prostory areálu
  • Rušit hráče nadměrným hlukem
  • Kouření v celém tenisovém areálu
  • Volné pobíhání psů v celém tenisovém areálu
 5. Ostatní
  • Za hráče mladší 18ti let v případě organizovaných tréninků nebo zápasů ručí jejich rodiče resp. trenéři (nebo vedoucí družstev)
  • TJ Sokol Strančice neručí za odložené věci
 6. Hromadné tréninky dětí a dorostu
  • Hromadné tréninky dětí, dorostu a dospělých mohou probíhat pouze ve vymezených časech a zdarma

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu nebo vnitřního řádu TJ nebo Stanov ČOS nebo právního řádu ČR.

V případě nedodržení Provozního řádu, vnitřního řádu, Stanov ČOS nebo právního řádu ČR má VTJ právo omezit pachateli přístup na sportoviště.

Tento Provozní řád areálu tenisového areálu TJ Sokol Strančice byl schválen valnou hromadou TJ Sokol Strančice 6.4.2017 jako příloha č. 2 Vnitřního řádu TJ. Sokol Strančice.


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300