HISTORIE A SOUČASNOST TJ SOKOL STRANČICE

V roce 2019 si Sokol Strančice připomíná 100 let své existence. Během této doby a hlavně díky místnímu Sokolu byly ve Strančicích položeny základy sportů v čele s tenisem, byla postavena sokolovna – sportovně-kulturní centrum obce a vznikly zde úspěšný divadelní soubory. V sokolovně fungovalo i kino.

Začátky v Panské hospodě
Na místě dnešní sokolovny stávala Panská hospoda. Právě zde vznikl na ustavující schůzi 27. 4. 1919 Sokol, z 300 obyvatel obce se stalo jeho členy 56. Hned následující rok cvičili strančičtí sokoli na Všesokolském sletu. V tomto roce také vzniklo ochotnické divadlo, zvláště úspěšné bylo pro divadlo období poválečné. Od roku 1923 až do války hrály loutkové divadlo. Postupně se otevřely oddíly tenisový, šachový, lední hokej, házená, lehká atletika a lyžování. V roce 1928 získal Sokol Strančice licenci k provozování kina a vzniklo tak úspěšné kino Zdar, které promítalo až do roku 1950. Deset let po vzniku Sokola byla otevřena sokolovna, která se stala sportovním i kulturním centrem vesnice.

Období plné zkoušek i práce
V  roce 1941 byl Sokol úředně rozpuštěn a majetek i hotovost byly zabaveny. Po roce 1945 byla činnost Sokola na krátkou dobu obnovena. V roce 1952 byl tehdejší Ústřední radou odborů Sokol zrušen, v obci vzniklo TJ Dynamo Strančice, organizace, ve které sokolníci pokračovali ve svých aktivitách. Po válce, v následujících 20 letech, patří divadelní soubor mezi přední ochotnické soubory v republice, představení byla na vysoké úrovni také díky spolupráci souboru s předním českým historikem Dr. Milanem Obstem. Soubor zinscenoval téměř 200 divadelních her, za něž získali ochotníci řadu ocenění. V roce 1948 otevřel svépomocí vybudované tenisové dvorce, v roce 1958 koupaliště. V sokolovně se kromě divadelních představení pořádají četné plesy a taneční zábavy. V roce 1969 byl změněn název na TJ Sokol Strančice. V 70. letech vznikla tradice zimních dálkových turistických pochodů okolím Strančic a podzimních přespolních běhů dospělých na 12 km. Fotbalové zápasy se těšily velkému zájmu veřejnosti, v období 1961-63 vzešel z místních dorostenců i pozdější reprezentační brankář Miroslav Stárek. Oddíl kopané se v roce 1990 od obnoveného Sokola osamostatnil, jmenuje se SK Strančice.

Po revoluci
Po roce 1989 pokračuje Sokol ve své činnosti, účastní se všesokolských sletů, vede řadu sportovních kroužků, rekonstruuje sokolovnu, v roce 2000 má 215 členů. V roce 2001 se stává starostou Jiří Šindelář.  V roce 2004 vzniká dramatický kroužek, který tak novou formou navazuje na tradici divadla v Sokole Strančice. Členy jsou děti a mládež od 5 do 25 let a každý rok připravují předvánoční revue s muzikálem. Nastudovali již Pomádu, Starce na chmelu, Zlatovlásku, Ať žijí duchové, Limonádovýho Joea nebo Trhák. Místní sokolovna má nabitý program, využívá ji místní i mateřská škola pro výuku tělesné výchovy, nedělní večery patří již mnoho sezón tanečním pro mládež a dospělé paní Blanky Vášové. Sokol má připraveno cvičení rodičů s dětmi, malých dětí, kalanetiku pro ženy, nohejbal, volejbal, tenis, taekwondo a další kroužky. Práce je před námi mnoho a tak nám držte palce, ať nám elán vydrží, už i proto, že všichni členové sokolského výboru i vedoucí kroužků pracují pro TJ ve svém volném čase a zcela zdarma.


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300