Rodiče a děti, předškolní děti

Oddíl byl založen v roce 1990. Pod vedením cvičitelek Věry Voithové a Lenky Vaňkové si děti osvojovaly dovednost prvních skoků i seskoků, učily se překonávat překážky, strach z velkého prostoru,učily se první básničky v kolektivu, kotrmelce atd... Mnoho dětí, které v Sokole začínaly coby dvouleté, chodí do Sokola dodnes. Zájem o cvičení přetrvává, pod vedením cvičitelek Kateřiny Kowalczykové a Lenky Vaňkové dnes navštěvuje cvičení 20 rodičů s dětmi ve věku od 2 - 4 let. Schází se v pondělí v 15:30 hod. hodina trvá 45 min. Následuje cvičení se staršími dětmi ve věku od 4 - 6 let.
Každoročně vystupují na sokolské akademii v naší jednotě i v jednotách okolních. Největší úspěch byl v roce 2006, kdy nás reprezentovalo na XIV. všesokolském sletě v Praze na Strahově 12 párů ve skladbě "KORÁLKY". Naši rodiče a děti vystupovali také na posledním XVI. všesokolském sletu 2018 ve skladbách Méďové a Noty.