Kauza poškození majetku Sokola

26.10.2017 22:51

Ač se výbor TJ Sokol Strančice snaží prioritně řešit aktuální potřeby naší TJ a hlavně se dívá dopředu, jsme stále zatíženi některými historickými kauzami, mezi které patří i případ poškození majetku naší TJ. Tuto kauzu jsme na základě rozhodnutí Kontrolní komise ČOS (viz informace z 5.2.2017) považovali na spolkové úrovni ČOS za uzavřenou. O tomto postoji výboru TJ jste ostatně byli informováni ve zprávě starostky na poslední valné hromadě. Následně byla na TJ podána občansko-právní žaloba, kterou soud svým usnesením z 25.9.2017 zastavil a žalobcům nařídil zaplatit náhradu nákladů řízení. Pro Vaši informovanost přikládáme příslušné usnesení soudu. Nyní předpokládáme, že je tato kauza uzavřena i na úrovni občansko-právní.

O to více jsme byli překvapeni již několikátým usnesením župy, která se snaží z nám neznámých důvodů kauzu, která již byla ústředním orgánem ČOS i soudní autoritou uzavřena a veškeré termíny k projednání již proběhly, znovu otevřít. Výbor TJ se opravným usnesením župy zabývá, nicméně považujeme kauzu za uzavřenou tak, jak bylo projednáno na poslední valné hromadě. Pro informaci zveřejňujeme také tento dokument.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300