Informace starostky Sokola - květen

16.06.2016 20:07
Informace z TJ Sokol Strančice - květen

 

Dne 31.3.2016 byl na Valné hromadě zvolen nový výbor TJ a noví činovníci  kontrolní komise TJ Sokol Strančice  s mandátem na  3 roky.

Valná hromada uložila ve svém usnesení výboru TJ mnohé úkoly . Celý zápis z Valné hromady je zájemcům k  dispozici k nahlédnutí  na výboru TJ.

Jedním z  úkolů výboru je péče o nemovitý majetek, péče o chod sokolovny a spolčené akce pro děti, mládež a dospělé.

  1. Rekonstrukce tenisových kurtů:

Dne 26.4 2016 byly dokončeny svépomocné práce  na zavedení přívodu vody na kurty  až k výhledově  3tímu kurtu  a zhotoveny drenáže pod povrchem kurtů  v částce   50 000Kč.

Na svépomocných pracích  bylo odpracováno 285 brig. hodin.

Dne 26.4.2016 byla stavba převzata firmou Knor bez připomínek –smlouva o dílo v ceně 377 600Kč.

Termín zahájení  odborných prací firmou Knor je 27.4.2016 a termín dokončení 10.6.2016.

Rozpočet na rekonstrukci dvou antukových kurtů TJ Sokol Strančice je do 430 000Kč.

Na rekonstrukci byly složeny tyto částky: Tenisový oddíl TJ  ……………………………346 000Kč

                                                              TJ Sokol Strančice……………………………22 500Kč 

                                                               půjčka OÚ Strančice …………………..100 000Kč

                                          celkem:                     468 000Kč

  1. Oprava základů sokolovny v část pod barem a sociálkami podle vyjádření statika
  2. Dokončení rekonstrukci bytu sokolníka, aby provoz zajišťovaný dle smlouvy sokolníkem mohl být bezproblémový.
  3. Zapsání TJ do spolkového rejstříku a schválení vnitřního řádu
  4. Akce pořádané pro děti a dospělé: 1.5.2016 loutkové představení Matěje Kopeckého,                                                             

                                                          21.6.2016 od 17 hod. Akademie ZŠ Strančice

                                                          Po dokončení rekonstrukce kurtů slavnostní otevření a zahájení nové sezony

TJ Sokol Strančice musí bohužel pro letošní rok z technických důvodů odvolat akci  Pohádkový les pro mimořádné zanepráznění organizátorů akce přípravou VH, předáváním dokumentace a majetku novému výboru TJ. Děkujeme za pochopení.

Na společných akcích se na Vás všechny těšíme.

Dne 5.5.2016 se sokolským nazdar napsala starostka Jitka štolbová

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300