Informace starostky Sokola - únor 2020

03.02.2020 12:39

Nazdar milé sokolky, milí sokoli a milí spoluobčané.

Po velmi hektickém konci minulého roku (7. 12. 2019 Mikulášská pro děti, 14. 12. 2019 vánoční turnaj Taekwon-do, 27. 12. 2019 přednáška MUDr. Radkina Honzáka a divadelní představení Strančického divadla Pro radost "Pojďte s námi na půdu") jsme vkročili do nového roku 2020 se smělými plány. Pro realizaci našich plánů jsme vypracovali řadu žádostí o dotace, které jsme náležitě a včas předali dle pokynů zadavatelů těchto dotačních titulů. Je to skrytá mravenčí práce, ale pro nás velice důležitá. Uvidíme s jakými finančními prostředky, kromě našich zdrojů, budeme moci hospodařit v roce 2020.

11. 1. 2020 jsme se podíleli na zajištění tradičního Mysliveckého plesu. Spokojené tváře a radostná nálada provázely přítomné od prvních taktů hudební skupiny Excelent. Parket byl zaplněn do posledního místečka. V šatně, na baru i na sále jsme obsloužili více jak 270 hostů. Musím proto poděkovat všem, kteří tento ples zajišťovali, od zásobování, přípravu a úklid sokolovny, přes obsluhy baru, jídelního stánku a sálu, až po zajištění šatny. Současně zdárně prošla první velkou zatěžkávací zkouškou naše nově zrekonstruovaná šatna. Organizátoři z mysliveckého spolku mi vyjádřili poděkování za dobře zajištěnou akci. Spolupráce, která vede ke spokojenosti všech zainteresovaných, nás vždy těší.

Členy naší TJ. Sokol Strančice bych ráda informovala, že do 1.3. je potřeba uhradit spolkové a oddílové příspěvky, které zůstávají ve stejné výši jako v roce 2019. Výše příspěvků a způsob zaplacení pro rok 2020 je uveden na stránkách jednoty a ve vývěskách. 

Veškeré informace o naší TJ, novinky a pořádané akce TJ. Sokol Strančice najdete na našich stránkách www.sokolstrancice.cz a na tradičních vývěskách.

8. 2. 2020 – Nohejbalový turnaj

15. 2. 2020 – Cowpackův country bál

14. 3. 2020 – Sokolské šibřinky – karneval pro děti (od 16 hod.) i dospělé (od 20 hod.). Pevně věřím, že Vás pozvání na tuto tradiční sokolskou slavnost osloví, přijmete pozvání a přijdete se pobavit i se svými přáteli a v zajímavých maskách.

Přeji Vám všem zimu plnou sportovních a kulturních radovánek a na viděnou v sokolovně.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300