Informace starostky Sokola - říjen

11.11.2016 11:33

Zdravím všechny naše členy, příznivce a spoluobčany. Všem Vám přeji pěkný podzim plný sportu. Ráda bych Vám přiblížila, co se v Sokole událo a co se bude dít.

Na tenisových kurtech nám sice skončila s koncem října tenisová sezóna 2016, ale máme velikou radost, že sokolovna je již plně vytížena našimi oddíly i dalšími sportovními a společenskými aktivitami a to pro všechny věkové kategorie, od dětí po seniory. Výbor TJ. Sokol Strančice dokončil rozvrh hodin v sokolovně a připravuje plán akcí, které se budou konat do konce kalendářního roku a začátkem roku následujícího (více www.sokolstrancice.cz). V této souvislosti prosíme naše oddíly i jednotlivce, kteří mají zájem o pořádání akcí mimo rozvrh, např. turnajů, nebo mají zájem o využití zbytků volného času v rozvrhu sokolovny, aby se s námi spojili a předali nám své požadavky na časové rezervace sokolovny.

V sokolovně začala již 13. sezóna tanečních kurzů pro dospělé pod vedením paní Blanky Vášové.

22.10.2016 proběhla brigáda na zazimování tenisové klubovny a části kurtů. V plánu máme ještě další brigády na úpravy kurtů před zimou. 29.10.2016 proběhla brigáda v sokolovně a v jejím okolí. Byl prořezán hustý nálet před sokolovnou, byly opraveny židle a stoly používané při společenských akcích a bylo zrekonstruováno osvětlení jeviště. To vše brigádně, neb jak říkají moudří: „samo se nic neudělá“.

28.10.2016 jsme ostavili Den vzniku samostatného československého státu koncertem Říčanského komorního orchestru. Na programu byly skladby českých autorů, ať již zapomenutých nebo proslavených (Dvořák, Smetana, Janáček…). Mile nás potěšila návštěvnost a z ní vyplývající i vznešená atmosféra v sále sokolovny.

Ráda bych připomněla, že plánované akce v sokolovně jsou presentovány prostřednictvím webových stránek www.sokolstrancice.cz, dále prostřednictvím plakátů ve vývěskách a na nástěnkách a to i v přidružených obcích.

Do konce letošního roku jsou v plánu tyto kulturní a sportovní akce v sokolovně, na které Vás srdečně zveme:

5.11.2016 Dětský dušičkový bál od 14 hod., DJ Ráďa a kouzelník Roberto

3.12.2016 Dětská Mikulášská od 14 hod.

10.12.2016 Vánoční turnaj Taekwon-do

17.12.2016 Vystoupení hudebně - dramatického kroužku TJ. Sokol Strančice od 17 hod.

(21.12.2016 Rybova Česká mše vánoční sbor a Říčanský komorní orchestr - zatím v jednání)

28.12.2016 Divadelní představení  (čas a hra budou upřesněny)

29.12.2016 Pronájem sokolovny pro taneční kurz Blanky Vášové 19-23 hod.

Závěrem mi dovolte uvést na pravou míru některé nepřesnosti kolem Tenisového oddílu. Tenisový oddíl nebyl zrušen, nadále je plně funkční, je organizačně zařazen pod odborem Všestrannost naší TJ. a členové tenisového oddílu mají stejná práva a povinnosti jako členové ostatních oddílů naší TJ., které jim garantují Stanovy Sokola. Na základě nálezu kontrolní komise TJ. (špatné hospodaření s majetkem a finančními prostředky) a odstoupení výboru Tenisového oddílu krátce po zvolení byla zrušena registrace tenisového oddílu v souladu s metodickým pokynem u Odboru sportu ČOS. Tento pochopitelný krok nemá žádný vliv na sportovní aktivity, ale umožní výboru TJ. jako statutárnímu orgánu konsolidovat finanční a majetkové záležitosti TJ. Někteří bývalí funkcionáři tenisového oddílu, kteří vědomě nezajistili s péčí dobrého hospodáře ochranu finančních prostředků a majetku naší TJ., byli na návrh kontrolní komise postiženi sankcí, kterou nabízí Stanovy Sokola, vyloučením. Podle stanov Sokola mají vyloučení možnost odvolání k představenstvu župy. Není naší chybou, že trvalo župě půl roku doručit své stanovisko formálně správně a se všemi přílohami, i když někteří naši spoluobčané dílčími dokumenty disponovali prakticky obratem. Úplné stanovisko župy nám bylo po urgencích doručeno koncem října a výbor TJ. se proto bude moci celou kausou opět zabývat na příštím zasedání. Ráda bych Vás ujistila, že výbor TJ. postupuje při řešení všech otázek s plnou zodpovědností, v souladu s právními předpisy a Stanovami Sokola a pro jasnou transparentnost budeme dokumenty zveřejňovat na našich internetových stránkách.

Sestra Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300