Informace starostky Sokola - duben 2017

23.04.2017 22:19

Zdá se mi, že měsíce ubíhají čím dále tím rychleji. V minulém čísle jsem Vás zvala na divadelní představení souboru HÁTA dne 17.3.2017 "Vztahy na úrovni" a 18.3.2017 na Karneval pro dospělé. Vše je již za námi.

Divadelní představení bylo vyprodané a jsme rádi, že se divákům i hercům v sokolovně líbilo. Na pamětní stěnu přibyly podpisy hereckých osobností. V podzimních dnech připravujeme opět jedno z jejich divadelních představení, "Do ložnice vstupujte jednotlivě". Konání představení a předprodej vstupenek bude včas oznámen.

Kromě divadla jsme následující den přichystali sál i občerstvení pro návštěvníky "Karnevalu pro dospělé". Přijela k nám početná rodinka "Škopkovic z Hoštic", která sebou vzala všechny své rodinné příslušníky, včetně babičky s její proslulou postelí. Pravda, tato postel se občas stala kořistí "Pirátů z Karibiku", ale po výhrách v tombole si každý odnesl to své. Rozdali jsme i ceny pro nejlepší masky. Je vidět, že účinkující se rádi přestrojí za někoho jiného a doslova se vyřádí na provedení masek. Líbí se nám nápady i šikovné provedení masek.

V sokolovně dne 6.4.2017 proběhla Valná hromada jednoty. Přítomní členové jednoty schválili program, zprávy a usnesení pro rok 2017. Valná hromada vyjádřila svou podporu výboru jednoty.  

Jednou z novinek naší činnosti je i zapojení jednoty do programu 100 sokolských keší republice (podrobně viz. web Sokola).

S nástupem jara jsou na pořadu práce, které jsou nutné pro uvedení do provozu sportoviště tenisových kurtů. Členové tenisového oddílu se mohou podílet na těchto pracích brigádnickou činností dle rozpisu na web stránkách.

Podmínky rezervačního systému pro hru na tenise jsou podrobně popsány na našich web stránkách TJ. Sokol Strančice. Též budou zveřejněny i tréninky a tzv. hrací dny pro děti a mládež .

I v roce 2017 jsou přihlášena soutěžní družstva v tenise. Rozpis soutěží je též zveřejněn na webu TJ. Sokol Strančice. Hlavní sezona tenisu je před námi. Vítáni jsou i návštěvníci, kteří se přijdou na toto pěkné sportoviště podívat a mohou si po domluvě vyzkoušet tenisovou hru.

Neboť: "žádný učený z nebe nespadl".

MUDr. Jitka Štolbová - starostka TJ. Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300