Mladší žákyně aerobik a gymnastika

V roce 1994 se 24 ml. žákyň zúčastnilo XII. všesokolského sletu se skladbou "KOŠÍČKY"
V roce 2000 XIII. sletu se skladbou "LAVIČKY" v počtu 24 žákyň. Několikrát naši jednotu zastupovali na veřejných vystoupeních v okolí. Od roku 2005 se mladší žákyně věnovaly aerobiku pod vedením cvičitelky Katky Vaňkové, naši jednotu zastupovaly na sokolské akademii v Říčanech, v Českém Brodě i Mělníce.

  V současné době není bohužel kroužek aerobiku a gymnastiky aktivní.