Mladší žactvo

Odrostlí cvičenci z oddílu Rodiče a děti přecházejí do mladšího žactva, kde zdokonalují své dovednosti a rozšiřují své schopnosti o skoky na trampolíně, stojky, salta, cvičení na kruhách a cvičení s hudbou. V roce 2000 reprezentovali naši jednotu na XIII. všesokolském sletu na Strahově v počtu 18 cvičenců se skladbou "MYŠI" a v roce 2006 na XIV. sletěuv počtu 24 cvičenců se sletovou skladbou "POČÍTADLA". O rok později vystupovali na Sokolském dni v Brandýse nad Labem se skladbou "VEČERNÍČEK".

Předpokládáme obnovení cvičení od 1/2020.