Mladší žactvo

Odrostlí cvičenci z oddílu Rodiče a děti,přecházejí do mladšího žactva, kde zdokonalují své dovednosti a rozšiřují své schopnosti o skoky na trampolíně, stojky, salta, cvičení na kruhách a cvičení s hudbou. V roce 2000 reprezentovali naši jednotu na XIII.všesokolském sletě na Strahově v počtu 18 cvičenců se skladbou "MYŠI" a v roce 2006 na XIV.sletě v počtu 24 cvičenců se sletovou skladbou "POČÍTADLA" O rok později vystupovali na Sokolském dni v Brandýse nad Labem se skladbou "VEČERNÍČEK". V současné době cvičí pod vedením cvičitelky Lenky Vaňkové v pondělí od 16.30 hodin.