Informace starostky Sokola - březen 2017

24.03.2017 22:38

Březnové slovo starostky TJ. Sokol Strančice

Přestože od minulého sdělení uplynul krátký čas, stihli jsme udělat kus práce.

Zabývali jsme se nelehkým úkolem nad vytvořením vnitřního řádu TJ.Sokol Strančice, protože vytvoření a schválení byl úkol z minulé valné hromady v roce 2016. Jiří Šindelář st. poznamenal, že dosud naše TJ. fungovala od roku jejího založení na principech  důvěry a dle Stanov ČOS, ale dnešní doba vyžaduje podrobné návody, řády, směrnice, zákony aj. Jestli to přispívá k lepšímu ve společnosti a ve spolku to si nejsem jistá.

Co jsme si jistá, že sokolovna je naplněna cvičenci, připravujeme se na všesokolský slet v roce 2018, pokračujeme v plánovaných akcích a těšíme se na novou tenisovou sezonu. V letošním roce jsou přihlášeny soutěžní tenisová družstva dorostu i dospělých. V taekwon-do probíhají jak semináře, tréninky, tak i soutěže. Sportovní oddíly v sokolovně mají též své plánované turnaje.

Kromě administrativní práce se podařilo úspěšně dokončit povolené kácení stromů v areálu tenisu. Odkup nařezaného dřeva za úplatu byl schválen výborem TJ. Pro veřejnost jsme připravili divadelní představení dne 17.3.2017 od souboru HÁTA: „Vztahy na úrovni“ a druhý den 18.3.2017 i pro pobavení našich členů i spoluobčanů Karneval pro dospělé.

Připravujeme jarní brigády jak na tenise, tak v okolí sokolovny. Vzhledem k tomu, že kurty jsou v záruce, bylo dohodnuto s f. Knor, že povrchovou úpravu po zimním období provedeme společně s touto firmou. Před sokolovnou je plánována úprava břehu v Sokolské ulici, nátěry okapů, nátěry plotu aj.

Sdělení pro členy TJ.Sokol Strančice:

Valná hromada se bude konat dne 6.4.2017 v 19 hod v sokolovně. Program VH bude na web stránkách a na místech obvyklých. Budu velmi ráda, když se jednání valné hromady zúčastní všichni dospělí členové naší TJ. s právem hlasovacím.

Budu ráda, když si odneseme dobrou náladu ze všech akcí, které pro členy a veřejnost pořádáme.

MUDr. Jitka Štolbová - starostka TJ. Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300