Informace starostky Sokola - září 2019

04.09.2019 18:21

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

Prázdninové měsíce jsou již za námi, podzim klepe na dveře a my startujeme novou sportovní sezónu v sokolovně. Na tenisových kurtech jsme také přešli z prázdninového do standardního provozu. Nyní sestavujeme nový plán cvičebních hodin v sokolovně, aktuální verzi najdete na našich internetových stránkách www.sokolstrancice.cz.  Pokud budete mít zájem využít volných termínů pro Vaše sportovní aktivity, s klidem nás kontaktujte.

V letních měsících bylo živo na tenisových kurtech i v sokolovně. Uspořádali jsme tenisový turnaj podle přání nestora TJ. Sokola Strančice, bratra Josefa Jíry, k jeho životnímu jubileu.  Od září se na tenise opět rozběhnou tréninky dle plánu. V sokolovně proběhla údržba a oprava ústředního topení v sále a v šatně, probíhá rekonstrukce šatny, rekonstrukce schodů a bylo zvýšeno zábradlí na balkoně dle bezpečnostních norem.  V sále sokolovny opravujeme již poněkolikáté kryty topení.  Proto prosím všechny návštěvníky sálu sokolovny, aby si nesedali na kryty topení, dochází totiž vahou těla k jejich poškození. V bývalé výborovně sokolovny je připravována zvuková kabina.

Měsíc září bude věnován hlavně organizačním záležitostem v naší TJ, dokončovacím pracím v sokolovně a na tenise, k přípravě stavby třetího kurtu. Nicméně bych ráda zde také uvedla plánované akce pro nejbližší období. Měsíc říjen bychom také mohli nazvat divadelním měsícem u nás ve Strančicích.

5.10.2019 pořádá Strančické divadlo Pro radost již tradiční divadelní  festival.  Od 10 hod. se představí Sváťovo loutkové divadlo, které již po několik sezon úspěšně baví naše nejmenší. Od 15 hod. je připravena hraná pohádka „Alenčiny rošády“, kterou představí soubor DIPONA. Od 19 hod. tentýž soubor představí černou komedii o lidské hamižnosti „Ryba ve čtyřech“.

19.10.2019 od 15 hod. se představí „Divadlo bez názvu“  s pohádkou „Šípková Růženka“.

Na závěr měsíce října, 26.10.2019, od 19 hod se můžeme pobavit se souborem Háta , které uvede komedii s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli a dalšími  divadelními hvězdami „Zamilovaný sukničkář“.  Bližší informace o prodeji a rezervaci vstupenek bude uvedena v říjnovém čísle Strančického zpravodaje, na tradičních vývěsních místech a našich www stránkách. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Závěrem mi dovolte Vám všem popřát pohodový start do podzimních dnů, našim školákům úspěšný školní rok a nám všem hodně krásných sportovních a kulturních zážitků.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300