Informace starostky Sokola - září 2017

12.10.2017 15:32

Se začátkem nového školního roku se výbor jednoty zabýval zejména rozvrhem hracích hodin v sokolovně. Jednotlivé požadavky na hrací hodiny jsou vyřízeny dle přání oddílů. Dále jsme dohodli i pronájem hodin pro cvičení dětí z MŠ a ZŠ a s dalšími mimoškolními aktivitami pro děti. Výbor jednoty připravil již program akcí do konce kalendářního roku 2017 a na příští rok 2018. Připravené akce do konce roku 2017 jsou:

22. 9. 2017 Noc sokoloven 20-22 hod.

30. 9. 2017 Pohádka hostujícího divadla Ucho „Nad hladinou“ od 15hod

13. 10. 2017 Divadelní hra souboru HÁTA „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ od 19hod.

28. 10. 2017 Slavnostní koncert Říčanského komorního orchestru k 99. výročí vzniku České republiky

4. 11. 2017 Dětský dušičkový bál

2. 12. 2017 Dětská Mikulášská zábava

9. 12. 2017 Vánoční turnaj Taekwon-do

16. 12. 2017 Vystoupení dramatického kroužku

20. 12. 2017 J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Říčanský komorní orchestr

27. 12. 2017 Repríza divadelní hry „Pojďte s námi na půdu“ hraje Strančické divadlo Pro radost

Pro rok 2018 jsou již potvrzeny tyto akce: Myslivecký ples, Dětský karneval, Cowpakův Country bál, Sokolský maškarní karneval pro dospělé, Hasičská zábava a Pouťová zábava.

Jsme rádi, že můžeme v naší sokolovně tyto akce pořádat a přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití občanů. Upřesnění sportovních akcí, tenisových tréninků a kulturních pořadů najdete na www stránkách TJ. Sokol Strančice - www.sokolstrancice.cz.

Za výbor jednoty MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300