Informace starostky Sokola - únor 2017

20.03.2017 11:21

Únorové slovo starostky T.J. Sokol Strančice aneb „Včera není dnes…“

Vážení členové a příznivci Sokola. Již více než rok je v našem Sokole a Strančicích vůbec diskutován střet mezi paní Kudrnovou a pány Trejbalem a Bočkem a Výborem TJ. Celá kauza vznikla na základě zjištění Kontrolní komise TJ. o nehospodárném přístupu jmenovaných k peněžním prostředkům a majetku TJ. I když se Výbor TJ. v průběhu řešení kausy držel mediálně zpět, bylo k uvedenému v různých zdrojích publikováno mnoho více či méně pravdivých informací. V lednovém čísle Stránčických listů jste se mohli dočíst o údajně nesprávném postupu výboru tělocvičné jednoty Strančice. K tomuto tématu dodáváme následující. Dne 26.1.2017 proběhlo společné jednání výboru jednoty, zástupců župy Barákovy, zástupců tenisového oddílu (sestra Kletečková a bratr Kratochvíl) a předsedy Kontrolní komise ČOS, bratra Materny. Kontrolní komise ČOS vyhodnotila postup Župy a OS ČOS z pohledu Stanov ČOS jako neoprávněný, prosincovou schůzi některých členů tenisového oddílu za nelegitimní a potvrdila postup Výboru TJ. Přijatá rozhodnutí výboru TJ jsou platná a kausa je na spolkové úrovni ČOS uzavřena. Dále si Vás dovolujeme informovat, že tenisový oddíl nikdy nebyl zrušen a jeho činnost řádně pokračuje.  Pevně věříme, že průchod práva uklidní situaci v naší TJ. a nadměrně silnou polarizaci názorů. Úplné písemné znění vyjádření KK ČOS „Výpis ze zápisu č. 4 z jednání Kontrolní komise ČOS konaného 2. února 2017 v Tyršově domě-Praha“ najdete na našich www stránkách a v naší vývěsce Sokola.

Nyní již k podstatným událostem v našem Sokole.

V únorových dnech jsme uspořádali tradiční Sokolský bál a dětský Maškarní karneval. Děti se spolu s rodiči bavily při kouzlech kouzelníka Roberta a všichni při pohledu na nápaditost masek. Šest nejlepších masek bylo mládežnickou porotou vybráno a po zásluze oceněno sladkou odměnou. Děkuji rodičům a pořádajícím, zvláště pak členům volejbalového oddílu, za pěkné odpoledne.

Dne 11.2.2017 jsme sokolovnu zapůjčili tradičnímu country bálu.

Naši nohejbalisté též nezaháleli a uspořádali dne 18.2.2017 svůj tradiční nohejbalový turnaj.

Věřím, že se 25.2.2017 odpoledne společně potkáme na 7. Šešovickém masopustu. Masopustní průvod vychází od Strančické sokolovny ve 12 hod.

Kromě sportovních turnajů a bálů jsme pozvali do naší sokolovny také profesionální herce souboru HÁTA (Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová/Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová, Ivana Andrlová/Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Martin Zounar/Martin Sobotka, Zbyšek Pantůček/Pavel Nečas, režie Antonín Procházka). 17.3.2017 vystoupí s komedii „Vztahy na úrovni“.  Do apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace, která nám dopřeje řetězec záměn, situací a gagů. Předprodej vstupenek je na OÚ Strančice.

Hned na druhý den, 18.3.2017, si mohou nachystat  své masky dospělí na tradiční Strančický maškarní karneval. Program je opravdu náročný a to zejména pro pořadatele. Opět proto uvítáme každou pomocnou ruku.

Na 8.4. je naplánován Volejbalový turnaj a 14.4. uspořádají Svojšovičtí hasiči v sokolovně Velikonoční hasičskou zábavu.

Sportovně - kulturní program v sokolovně je právě to, proč naši předci sokolovnu postavili. Naším úkolem je pokračovat v bohaté sokolské tradici v naší obci, udržet a zvelebovat všechny nemovité a movité majetky pro naší jednotu, pro naše děti. To se nám bude dařit, když všichni přiložíme ruku ke společnému dílu a vzpomeneme si na písničku Honzy Wericha.

Přeji nám všem radost a dobrou zábavu s motem „veselá mysl - půl zdraví.“

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300