Informace starostky Sokola - srpen 2018

19.09.2018 13:44

Slovo starostky Sokola.

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

Ráda bych ještě jednou vzpomněla na velký sokolský svátek, XVI. všesokolský slet 2018, kterého se zúčastnili také naše děti s rodiči ve skladbách Méďové a Notičky pod vedením Lenky Vaňkové a Katky Kowalczykové. Velké díky všem za reprezentaci naší TJ.

Výkony cvičenců, populární hudební skladby, důvtipné a barevně sladěné dresy s nápaditou choreografií všech vystoupení byly důstojnou oslavou sokolského hnutí. Počasí všem přálo a zaplněná Eden Aréna byla pěknou kulisou sletových skladeb. Fotografii jsem pořídila právě v pražském Edenu na závěrečném vystoupení. Byl to hluboký zážitek.

Jenom pro představu. Sokolské hnutí má celkem 160.000 členů a 750 sokoloven, které jsou v majetku jednot. Není jednoduché se o tento majetek starat, neboť je většinou 100let starý. Nejen tato slova jsou uvedena v rozhovoru se starostkou Sokola, Ing. Hanou Moučkovou, ve sletovém deníku.

Prázdniny nám končí a budeme rozjíždět další sportovní sezónu na obou sportovištích. Na tenisových kurtech přejdeme z prázdninového režimu do provozu standardního včetně tréninků našich juniorů. V sokolovně se v září také rozeběhne nový cvičební rok. Během prázdninové provozní odstávky sokolovny jsme rekonstruovali podlahu jeviště, provedli potřebné opravy a údržbářské práce.  Také byly provedeny kontroly vyhrazených zařízení a tělocvičného nářadí. Veškeré informace k akcím na tenisových kurtech i v sokolovně naleznete na našich internetových stránkách www.sokolstrancice.cz. Pokud budete mít i vy zájem o rezervaci pro Vaše sportovní vyžití nebo Vaši akci, dejte nám, prosím, vědět. Protože budeme aktualizovat rozvrh rezervací v sokolovně, přivítáme Vaše náměty či požadavky na další sportovní využití.

Jenom malé připomenutí plánovaných akcí, na které jste srdečně zváni:

28.9.2018 pořádáme u příležitosti Dne české státnosti Svatováclavský bál.

6.10.2018   proběhne v sokolovně tradiční divadelní festival, který pořádá SDPR: 

                          od 11 hod. - Sváťovo loutkové divadlo, 

                          od 15 hod. - Divadlo Nahoď - Dračí království,

                          večer - Divadelní soubor Havlíček- komedie Odjezd nejistý.

28.10.2018  od 18. hod připravujeme Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky v provedení Říčanského komorního orchestru pod taktovkou pana Petra Anděla.

Závěrem mi dovolte, abych dětem popřála start do nového školního roku tou správnou nohou a nám ostatním příjemný konec léta plný příjemných a úspěšných sportovních, osobních i pracovních aktivit.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300