Informace starostky Sokola - říjen 2019

30.10.2019 09:07

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

Nová sportovní sezóna na tenisových kurtech i v sokolovně se nám úspěšně rozběhla, oddíly rozjely svou činnost, na kurtech opět probíhají tréninky dětí a mládeže. Více informací o aktivitách na kurtech a v sokolovně najdete na našich stránkách www.sokolstrancice.cz. Připravované cvičení mladšího žactva bude zahájeno v lednu 2020 a povede ho bratr Martin Hybner. Již nyní se můžete přihlásit na naší adrese tjsokolstrancice@seznam.cz.

Další kapitolou je příprava akcí v sokolovně. Známý program je opět zveřejněn na našich www stránkách. Pokud budete mít zájem o pořádání „své“ akce v sokolovně, můžete nás kontaktovat.

26.10.2019, od 19 hod. uvede soubor Háta komedii „Zamilovaný sukničkář“ s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Prodej vstupenek bude zahájen 7.10. od 10 hod. na našem OÚ, jehož pracovníkům musím za pomoc při distribuci vstupenek poděkovat.

15.11.2019 proběhne v sokolovně ,,Slavnostní koncert k 30. výročí sametové revoluce“ v podání Říčanského komorního orchestru pod taktovkou pana Petra Anděla. Začátek koncertu bude v 18 hodin.

Na přelomu října a listopadu připravujeme v sokolovně charitativní sbírku oblečení. O přesném termínu a způsobu provedení budete informováni na našich stránkách a na běžných vývěskách.

Také bych Vás ráda informovala o novince, týkající se tenisových kurtů. Naše jednota získala díky mravenčí práci bratra Jirky Šindeláře stavební povolení na výstavbu třetího kurtu a prostoru pro uložení kontejneru s antukou. Začneme ještě letos výstavbou oplocení.

Závěrem mi dovolte malou reakci na informace, které byly zveřejněny ve Strančickém zpravodaji 6/2019 v článku paní Frankové. Všechny otázky na fungování Sokola, které si v uvedeném článku autorka klade, byly členské základně na valné hromadě zodpovězeny. To by paní Franková věděla, pokud by se valné hromady zúčastnila. Pro Vás všechny ostatní. Ke snížení členské základny TJ došlo organizovaným odchodem celého oddílu Taekwon-do z ČOS z ryze praktických a organizačně ekonomických důvodů. Úzká a smluvně podchycená spolupráce i nadále pokračuje a my stále považujeme Taekwon-do za náš oddíl. Tenisový oddíl funguje a kurty jsou zájemcům k dispozici. Pravidla využití sportovišť byla přijata valnou hromadou a jsou transparentně zveřejněna na našich www stránkách. Právníka jsme museli najmout, protože jsme řešili žalobu na naši TJ. Původně jsem vůbec nechtěla na tento článek reagovat a zatěžovat Vás praním všeobecně známého špinavého prádla, ale na posledním jednání zastupitelstva obce článek otevřel pan Ing. Všetička. Na obecním úřadě přitom máte k dispozici kompletní dokladový materiál o využití obecních dotací. Mohu Vás všechny ujistit, že nutné náklady na právní zastoupení JUDr. Janem Mikšem z Mnichovic byly uhrazeny z výnosů vlastní aktivní činnosti TJ. Samozřejmě bychom byli všichni rádi, pokud by tyto prostředky mohly být investovány účelněji.

Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů, plných krásných sportovních a kulturních zážitků.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300