Informace starostky Sokola - říjen 2018

25.10.2018 14:28

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

Dušičky za námi a advent se blíží mílovými kroky. O to více prostoru ke sportovnímu a kulturnímu životu. Tenisové kurty jsme uložili k zimnímu spánku, o to více aktivit směřuje na naši sokolovnu. Veliký zájem je například o cvičení rodičů a dětí, které vedou cvičitelky Lenka Vaňková a Katka Kowalczyková v pondělí v odpoledních hodinách. Pokud máte také zájem o cvičení s dětmi, přijďte, budete vítáni. Také se v neděli v sokolovně pod vedením paní Blanky Vášové rozběhla již 15. sezóna tanečních pro dospělé.

V říjnu proběhla v sokolovně řada akcí. Ráda bych zde zmínila Volejbalový turnaj ženských družstev, v konkurenci 5 družstev z okolí vyhrály naše Sokolky, a divadelní festiválek "Divadlo pro každého", který pořádal Sokol se Strančickým divadlem Pro radost. Jednotlivá divadelní představení byla hojně navštívená a děti i dospělí se dobře pobavili. Také jsme společně oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Při této příležitosti bych ráda poděkovala našim volejbalistům, divadelníkům a dalším, kteří se svojí pílí zasloužili o zdar akcí.

V uplynulém měsíci se výbor TJ také sešel na společné výborové schůzi se zástupci oddílů tenisu, taekwon-do, volejbalu, nohejbalu a dalšími. Společně jsme projednali provozní a rozpočtové otázky pro rok 2019 a přípravu oslav 100. výročí strančického Sokola, které proběhnou v příštím roce.

Na webu www.sokolstrancice.cz a na našich nástěnkách je k dispozici aktualizovaný rozvrh cvičebních hodin v sokolovně a plán akcí pro novou sezónu 2018 – 2019. Pokud budete mít zájem o některý volný čas v sokolovně či o mimořádnou akci, můžete nás kontaktovat na naší e-mailové adrese tjsokolstrancice@seznam.cz. O všech akcích Vás samozřejmě informujeme také ve Strančickém zpravodaji a prostřednictvím informačních letáků.

Nyní přehled několik nejbližších akcí:

9.11.2018 – Divadelní spolek Háta předvede komedii Byt na inzerát v sokolovně od 19 hod. Prodej vstupenek je na Obecním úřadě ve Strančicích.

8.12.2018 – Tradiční Dětská Mikulášská v naší sokolovně od 15 hod.

15.12.2018 – Vánoční turnaj taekwon-do

Ne všechny události jsou radostné. Ale i ty smutné patří k životu. 19.10.2018 jsme se naposledy rozloučili s naší dlouholetou sokolkou a členkou kontrolní komise TJ, sestrou Helenou Liebovou. Heleno, díky za vše a budeme vzpomínat.

Závěrem bych Vám ráda popřála pohodové prožití podzimních dnů a těším se s Vámi v sokolovně na viděnou.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300