Informace starostky Sokola - prosinec 2017

01.01.2018 19:25

Nazdar sokolky, sokoli, naši spoluobčané.

Ráda bych Vás úvodem přivítala v novém roce 2018, v roce 100. výročí naší republiky a XVI. Všesokolského sletu. Jako lékařka bych ráda nám všem popřála co nejvíce pozitivní emoce, kterou je RADOST, a která velmi pozitivně působí na takzvané nevědomí v našem mozku. Podle psychoanalýzy platí, je-li zdravý duch, je zdravé i tělo.

I v novém roce bychom Vás rádi informovali o dění v naší jednotě, ať pravidelnými příspěvky do Strančického zpravodaje, tak na našich stránkách www.sokolstrancice.cz a na našich vývěskách.

Dne 2.12.2017 jsme připravili dětskou Mikulášskou zábavu. Děti přivítaly sv. Mikuláše s doprovodem andělů i nezbytných postav pekelných. Statečně Mikulášovi přednášely básničky a za to dostaly od Mikuláše a andělů příslušnou odměnu.

Dne 9.12.2017 uspořádal oddíl Taekwon-do již 7. ročník Vánočního poháru školy Taekwon-do ITF Strančice, více v samostatném článku.

Také bychom Vás rádi pozvali na tradiční dětský karneval, který se bude konat v sokolvně 10.2.2018 od 15 hod. Na programu bude dětská diskotéka, dětské taneční vystoupení, soutěž o nejlepší masku. Občerstení bude zajištěno.

Závěrem bych Vás ráda informovala, že TJ Sokol Strančice má nyní 238 členů, z toho 56 žen, 56 mužů, 9 juniorek, 13 juniorů, 43 dívek a 61 chlapců v 9 aktivních oddílech. Spolková činnost se neskládá pouze ze zábavy a sportovního vyžití. Je také potřeba splnit své závazky podle stanov ČOS a jednoty, mezi které patří příspěvky a brigády. Vyzýváme proto naše členy, kteří nemají splněné brigádnické hodiny, nebo za ně nesplnil brigádnické hodiny někdo jiný, aby své povinnosti vyrovnali finančně. Našim seniorům, kteří cvičí v sokolovně, věnovali své brigádnické hodiny, které byly odpracované nad rámec členské povinnosti, členové výboru jednoty a cvičitelka Zuzana Rytychová.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300