Informace starostky Sokola - listopad

05.12.2016 14:08

Měsíc s měsícem se sešel, proto opět v tomto adventním čase zdravím všechny naše členy, příznivce a spoluobčany, a ráda bych Vám seznámila s tím, co je v našem Sokole nového.

V listopadu proběhla řada údržbových brigád, při kterých jsme společně pokračovali v úklidu okolí sokolovny. Zejména byly odstraněny náletové dřeviny, které stínily sokolovně a byly nebezpečné pro parkující auta před plotem sokolovny. Břeh u sokolovny bude nově osázen zelení, tak aby neškodila zdivu sokolovny a nestínila sálu. V sále sokolovny byly opraveny kryty topení tak, aby nedošlo ke zranění o ostré hrany těchto krytů, a probíhá oprava osvětlení jak sálu tělocvičny, tak přilehlých prostorů. Na tenisových kurtech proběhly podzimní úklidové a zazimovací práce. Brigádníkům děkuji za odvedenou práci.

Zatímco naše rekonstruované kurty budou přes zimu zaslouženě odpočívat, sokolovna je plně vytížena našimi sportovními i kulturními aktivitami. Kromě pravidelných tréninků a cvičebních hodin se již plní kalendář mimořádnými akcemi, turnaji, plesy a jinými sportovními a kulturními akcemi. Doporučuji proto pravidelně sledovat naše internetové stránky www.sokolstrancice.cz, kde získáte všechny aktuální informace. Pokud máte někdo zájem o další cvičební časy nebo rezervaci sokolovny pro sportovní či kulturní aktivity, neváhejte nás kontaktovat.

V prosinci jsme pro Vás připravili následující akce:

3.12.2016 od 14 hod. – Mikulášská zábava pro děti

14.12.2016 od 17 hod. - vystoupení dětí z MŠ Strančice

17.12.2016 od 17 hod. - vystoupení Hudebně dramatického kroužku

21.12.2016 od 18 hod. – vánoční koncert Říčanského komorního orchestru, sólistů a sboru, kdy bude přednesena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

28.12.2016 od 19 hod. - komedie „Pět dolarů  za lásku“, hraje divadelní soubor DIPONA.

Ze sportovních akcí proběhne 10.12.2016  vánoční turnaj Taekwon-do.

Pokud se některé mimořádné akce dotknou pravidelných aktivit v sokolovně, předem se omlouváme.

Výbor TJ. řešil celou řadu provozně-organizačních záležitostí. Při řešení sokolských záležitostí se vždy držíme několika základních pravidel: zákonnost, rovnost členů i oddílů a transparentnost. Z řešené problematiky bych zde hlavně vyzvedla prověření agendy s ohledem na zavedení EET. Podle rozborů, které máme k dispozici, by se na naše spolkové akce povinnost zavedení EET nemělo vztahovat. Budeme velmi potěšeni, pokud se Vám bude program líbit a pokud se nám bude dařit vytvořit optimální podmínky k cestě dětí, mládeže i dospělých za sportem a kulturou. Taktéž bychom byli rádi, pokud nebudou naše děti při dětských akcích prostředníkem pro řešení individuálních sporů dospělých. Pokud budete mít jakékoliv nápady a náměty, je Vám výbor TJ. plně otevřen, jak osobně, tak prostřednictvím naší e-mailové adresy tjsokolstrancice@seznam.cz.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem TJ. Sokol Strančice a jeho výboru popřála příjemný předvánoční čas, klidné svátky vánoční a spokojený rok 2017, plný zdraví, sportu, úspěchů osobních, pracovních i sportovních a dobré nálady.

Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300