Informace starostky Sokola - listopad 2019

30.10.2019 09:08

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

8.10. jsme si připomněli Památný den sokolstva, od letošního roku se navíc rozhodnutím Parlamentu České republiky slaví jako Významný den České republiky. Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva, jako připomínka tragických událostí v roce 1941. Tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Proto sokolská vlajka na naší sokolovně, proto řada sester a bratrů tento den nosila sokolskou kokardu, proto v Praze jezdily tramvaje a autobusy se sokolskou vlajkou.

Ještě v měsíci září jsem se 19.9.2019 zúčastnila vzpomínkové akce k uctění památky rodáka z Benešova, JUDr. Josefa Scheinera. Měla jsem zde možnost promluvit se starostkou ČOS, Ing. Hanou Moučkovou. Dobře si vzpomíná na setkání u nás v sokolovně a i nadále chválí naši činnost. Velice si její podpory vážím. Jako dárek jsem sestře starostce předala upomínkové předměty k 100 letům Sokola Strančice. 

Dokončili jsme rozvrh hodin v sokolovně a plán akcí. Sešli jsme se v rámci jednání výboru TJ s vedoucími oddílů, vyslechli jejich připomínky a požadavky na konání akcí. Jednota přispívá finanční podporou na projekty oddílů a jsme rádi, když se všechny akce vydaří. Vedoucí oddílů též mají seznámit své členy o závěrech z této schůzky a o termínech plánovaných akcí a brigád a to jak v sokolovně (16.11.2019), tak i na tenise (19.10. a 2.11.). Mimo vývěsky a nástěnky jsou všechny informace zveřejněny na webových stránkách jednoty www.sokolstrancice.cz.

Na tenise započaly práce na výstavbě třetího kurtu budováním oplocení.

5.10.2019 uspořádalo Strančické divadlo Pro radost  tradiční Divadelní festival „Divadlo pro každého“.  Dopoledne a odpoledne patřilo našim dětem, jejichž potlesk a rozjařené tváře jsou pro nás tou nejlepší odměnou. Večer jsme shlédli inspirativní černou komedii „Ryba ve čtyřech“ v podání souboru DIPONA pana Josefa Pšeničky.

Na 2.11.2019 připravujeme v sokolovně charitativní sbírku oblečení. 9.11. se v sokolovně uskuteční již tradiční volejbalový turnaj ženských družstev. Na 7.12.2019 je od 15 hod. plánována Dětská mikulášská.

V pátek 15.11.2019 se od 18 hod.  naše sokolovna rozezní tóny slavnostního koncertu  Říčanského komorního orchestru pod taktovkou pana Petra Anděla. Jako sólistky na harfu vystoupí paní Ivana Pokorná a paní Barbora Váchalová, členky Orchestru Národního divadla. Jsem přesvědčena, že se bude jednat o unikátní vystoupení a důstojnou oslavu třiceti let naší nové svobody.

Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů, plných krásných sportovních a kulturních zážitků.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300