Informace starostky Sokola - listopad 2018

12.12.2018 17:54

Vážení příznivci sportu a kultury.

V den 100. výročí vzniku Československé republiky 28.10.2018 se v sokolovně uskutečnil koncert Říčanského komorního orchestru a výborných sólistů pod taktovou pana Petra Anděla. Naše sokolská jednota se tím připojila k probíhajícím celostátním oslavám. Při této příležitosti bych si přála, aby naše národní hrdost byla více vidět a slyšet. I v roce 2019 plánujeme s Říčanským komorním orchestrem další spolupráci při listopadové připomínce 30 let od uplynutí Sametové revoluce.  Společně se můžeme těšit na další krásný hudební zážitek.

Při slovech o hrdosti bych ráda pozvedla vynikající sportovní výsledky našeho oddílu taekwon-do na 9. evropském poháru taekwon-do v Rumunsku, zvláště pak stříbrnou medaili Adama Rojky v konkurenci 55 sportovců.

9.11.2018 se konalo již čtvrté představení profesionálního divadelního souboru Háta (herci např. Andrlová, Štolpa aj.). Komedií „Byt na inzerát“ pobavil tento soubor zaplněnou sokolovnu. Velmi ráda bych zde poděkovala pracovnicím obecního úřadu za spolupráci při prodeji vstupenek na tato představení.

K dalším akcím v naší sokolovně:

8.12.2018 pořádáme v sokolovně od 15 hod Mikulášskou zábavu pro děti. Možná přijde i Mikuláš se svým doprovodem.

15.12.2018 pořádá oddíl Taekwon-do tradiční vánoční turnaj.

27.12.2018 zahrají ochotníci Strančického divadla Pro radost od 19 hod. divadelní hru „Pojďte s námi na půdu“.

Všechny novinky, rozvrh sokolovny i plán akcí najdete na našich stránkách www.sokolstrancice.cz.

30.10.2018 složili slib naši nově zvolení zastupitelé. Ráda bych při této příležitosti poděkovala odstupujícímu zastupitelstvu za podporu a spolupráci a budu ráda, pokud se nám s novým zastupitelstvem podaří na tuto spolupráci plnohodnotně navázat, protože cíl máme stejný. Připravit kvalitní sportovní a kulturní podmínky pro vyžití našich spoluobčanů. Práce ve sdruženích a spolcích je zcela dobrovolná a bez odměn a dle mé zkušenosti se daří, když všichni táhnou za jeden provaz a v přátelském duchu. Přízeň spoluobčanů je totiž naší jedinou odměnou. Dle sokolského hesla „Ni zisk, ni slávu“ bych nám všem do další spolupráce přála jen to dobré.

Závěrem mi dovolte Vám popřát příjemné prožití adventního období a krásné a požehnané vánoční svátky. A pamatujte i na trochu sportu a kultury.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300