Informace starostky Sokola - listopad 2017

28.11.2017 00:25

Slovo starostky Sokola.

Dovolte mi, abych Vás pozdravila v čase adventním, v nádherném čase plném příprav na jeden z nejkrásnějších svátků. Ráda bych Vás seznámila s aktuálním děním v naší TJ, protože nejenom přípravou na vánoční svátky živi jsme, ale je potřeba svoji přízeň věnovat také kultuře, sportovní i duševní.

V podzimních měsících se nám podařilo zorganizovat několik brigád, v sokolovně i na kurtech. Tenisové kurty byly zazimovány a uloženy k zimnímu spánku, v sokolovně proběhly údržbářské práce, příprava na zimní sportovní, kulturní i plesovou sezónu a na břehu u sokolovny byly opět položeny geotextilie, které nám vytrhal silný vítr na konci října.

U příležitosti oslav vzniku Československa 28.10.2017 proběhl již podruhé sváteční koncert Říčanského komorního orchestru. Myslím, že díky hudebníkům i našim divákům je možné tuto nově vznikající tradici ohodnotit velmi pozitivně. I díky našim členům, předchozím a stávajícím činovníkům výborů jednoty, kteří výborně pečovali o sokolovnu a vytvořili nejenom příjemné prostředí, ale také dobrou akustiku v sále.

Od 31.10.2017  každé úterý od 16:00 do 17:30 v sokolovně probíhá zimní příprava mladých tenistů pod vedením trenérů TJ Sokol Strančice, sestry Lenky Špačkové a bratra Jiřího Šindeláře st.

Na 4.11.2017 jsme připravili pro děti již tradiční Dětský dušičkový bál. Na bále bylo k vidění mnoho vtipných a nápaditých masek. Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat první tři masky v kategoriích předškolních a školních dětí. I když všichni účastníci nemohli získat ceny, všechny děti si nakonec odnesly malý dárek za svou účast.

Přípravy na největší sokolskou událost příštího roku, Všesokolský slet 2018, jsou již v plném proudu a doufáme, že se i naší TJ podaří zapojit a zúčastnit některých sletových cvičení a dalších podpůrných a prezentačních akcí. Velký dík patří sestře Lence Vaňkové a sestře Kateřině Kowalczykové, které připravují skladby Méďové (rodiče a děti) a Noty (předškolní děti).

V prosinci jsou připraveny v sokolovně tyto již avizované akce:

2.12.2017 Dětská Mikulášská zábava od 15 hod. (označené balíčky pro Vaše děti můžete předat prostřednictvím sv. Mikuláše).

20.12.2017 od 18 hod. J. J. Ryba: Česká mše vánoční, hraje Říčanský komorní orchestr, sbor a sólisté.

27.12.2017 od 19 hod. Strančické Divadlo Pro Radost: Pojďte s námi na půdu.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.sokolstrancice.cz.

Závěrem bych Vám všem popřála krásné prožití vánočních svátků a těším se s Vámi na viděnou při aktivitách sportovních, společenských i kulturních.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300