Informace starostky Sokola - leden 2018

16.01.2018 17:28

Nazdar sokolky, sokoli, sousedé.

Ráda bych úvodem tohoto příspěvku navázala na minulé slovo starostky Sokola. V letošním roce nás čekají dva velké svátky, XVI. Všesokolský slet a 100. výročí vzniku Československé republiky. K oběma svátkům se naše TJ plně hlásí, jak účastí na doprovodných akcích, tak aktivním nácvikem sletové skladby pro nejmladší děti a rodiče, Méďové, které vedou sestry Lenka Vaňkova a Katka Kowalczyková. Pokud máte zájem, pojďte se připojit, cvičí se v pondělí od 15:30 do 16:30. Nejprve proběhnou regionální slety na úrovni oblastí a žup, následně sletová aktivita vyvrcholí Všesokolským sletem v Praze ve dnech 1. – 6. července 2018. Hromadná představení budou probíhat v Edenu. 28. října 2018 proběhne v naší sokolovně slavnostní koncert Říčanského komorního orchestru ke 100. výročí vzniku ČSR.

Samozřejmě budou i v roce 2018 zajištěny všechny sportovní aktivity jak v sokolovně, tak na kurtech, i tradiční kulturní a společenské akce. O všem dění Vás budeme informovat na stránkách Strančického zpravodaje, na našich internetových stránkách www.sokolstrancice.cz a na vývěskách TJ Sokol Strančice, kde také naleznete rozpis tréninků našich oddílů. Samozřejmě Vás všechny zveme, pojďte si zasportovat.

Z proběhlých akcí bych ráda zmínila již tradiční vánoční koncert Říčanského komorního orchestru, Sukova komorního pěveckého sboru Benešov a sólistů pod taktovkou Petra Anděla, kdy v předvánočním čase v sokolovně zazněla překrásná Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.

Z akcí, které se budou konat, bych Vás ráda pozvala 10. února 2018 od 15 hod. do sokolovny na Dětský karneval nebo 17. února na tradiční nohejbalový turnaj. 24. února proběhne v sokolovně Cowpakův countrybál a 3. března se připojíme k Šešovickému masopustu maškarním průvodem, který odejde od sokolovny ve 12 hodin.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné zimní dny plné sportu a dětem báječné prožití jarních prázdnin.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300