Informace starostky Sokola - leden 2017

05.02.2017 09:45

Lednové slovo starostky TJ Sokol Strančice.

Uplynulý měsíc byl velmi bohatý na akce, které byly pořádány v naší sokolovně, ať v naší sokolské režii nebo s naší spoluúčastí, jak pro členy TJ Sokol Strančice, tak i pro všechny naše spoluobčany.

Naše děti se statečně držely při přednášení básniček na dětské mikulášské. Týden na to žila naše sokolovna vánočním turnajem taekwon-do. Ve středu 14.12. se sál sokolovny zaplnil diváky z řad rodičů, prarodičů a dalších příznivců na představení , které nacvičily děti z MŠ Strančice se svými učitelkami. V předvánočním čase se také sešli členové hudebně-dramatického kroužku a programem, který sami připravili jako průřez dvanáctiletou činností hudebně dramatického kroužku, aby poděkovali svým vedoucím, Lence Bělohradské, Janě Kistulinczové, Věře Voithové a Evě Procházkové. Ve středu 21.12. se uskutečnil  vánoční koncert  Říčanského komorního orchestru se sólisty a sborem Canticorum Iubilo a byla přednesena Rybova Česká mše Vánoční  „Hej mistře“. Dne 28.12. vyvrcholil náš kulturní program pro rok 2016 představením komediální hry „5 dolarů za lásku“ v provedení  divadelního ochotnického souboru DIPONA z Louňovic. Kdo přišel v těchto dnech do naší sokolovny, ten si zajisté odnesl pěkný kulturní zážitek a příjemné vánoční ladění.

Určitě musím poděkovat všem, kteří byli ti neviditelní a strávili mnoho hodin dobrovolnou přípravou všech akcí, aktivní spoluprací na výzdobě, ozvučení, osvětlení sálu sokolovny a úklidu po všech akcích, zejména pak Tomáši Mondsechinovi, oběma Jirkům Šindelářům, Láďovi Královi, Katce Kowalczykové, Janě a Jirkovi Strnadovým a našemu sokolníkovi Miloslavu Štrobachovi. Pokud jsem na někoho zapomněla, prosím o prominutí.

K novému roku patří i malé poohlédnutí. V letošním roce jsme dokončili nákladnou rekonstrukci našich krásných tenisových kurtů, provedli tolik potřebné opravy mobiliáře sokolovny, osvětlení sokolovny a úpravy okolí sokolovny. Jsem velice ráda, že naše TJ řádně funguje, sokolovna je v plném provozu a slouží k našemu společnému sportovnímu a kulturnímu vyžití. Kurty sice nyní odpočívají, ale na jaře zase budou zajišťovat potřeby našich tenistů. Ve světle všech našich aktivit se některé kontroverzní události v naší TJ jeví jako drobné a jsem přesvědčena, že budou v nejbližších měsících po právu dořešeny.  A plánů na příští rok je více než dost. Za vše bych ráda uvedla řešení statiky přístavku sokolovny s barem. Protože základ našich aktivit leží v dobrovolné pomoci naší TJ, bude nadále součástí povinností našich členů drobná brigádnická aktivita. Pozadu nezůstává ani spolupráce s našimi jednotlivými oddíly. V prosinci proběhla společná schůze výboru TJ s vedoucími jednotlivých oddílů. Byla projednána témata, kterými se jednotlivé oddíly zabývají. Jedním ze závěrů bylo i zlepšení informovanosti členů o pořádaných akcích. Kromě plakátů, internetových stránek www.sokolstrsancice.cz a Stránčických listů budou informace rozesílány i vedoucím jednotlivých oddílů, což jsem obratem splnila a první dávku informací rozeslala.

K méně oblíbeným náležitostem našeho spolkového života patří příspěvky pro rok 2017, které se skládají ze sokolských příspěvků (výši stanovuje ČOS) a členských příspěvků, které stanovuje TJ. Bohužel rozhodnutím ČOS byly zvýšeny příspěvky pro děti a mládež do 18 let a seniory nad 65 let, což nám nezbývá, než respektovat. Dále ČOS vypsala povinnou sletovou známku ve výši 50 Kč. Co je ale horší, ČOS změnila pravidla pro přerozdělení příspěvků ve prospěch ústředí, čímž se snižuje reálný příjem všech TJ ČOS. Výbor TJ Sokol Strančice se přes uvedené skutečnosti rozhodl ponechat členské příspěvky v dosavadní výši, pouze sjednotil členské příspěvky pro všechny naše oddíly. Aktuální výši příspěvků pro letošní rok vidíte v připojené tabulce.

 

Sokolské příspěvky

Mimořádná sletová známka

Členské příspěvky

Děti a mládež do 18 let, senioři nad 65 let

200 Kč

50 Kč

500 Kč

Ostatní

500 Kč

50 Kč

600 Kč

Příspěvky je možné platit prostřednictvím vedoucích oddílů nebo na účet TJ. Sokol Strančice č.ú. 209828642/0300. Pro identifikaci platby je potřebné uvést do variabilního symbolu datum narození ve tvaru ddmmrr a jméno, příjmení, oddíl do zprávy pro příjemce. Naši hosté, nečlenové TJ, budou přispívat 50Kč/hod. nebo 2.000 Kč/rok.

Nyní přehled akcí v naší sokolovně pro zimní období, více informací na plakátech a www.sokolstrancice.cz:

7.1.2017               Cvičení s Luckou

14.1.2017              Myslivecký ples

21.1. 2017             Mimořádná akce Taekwon-do

28.1.2017             Sokolský ples

4.2.2017               Dětský karneval

11.2.2017              Cowpakův Countrybál

18.2.2017              Nohejbalový turnaj

11.3.2017              Seminář Taekwon-do

17.3.2017             Divadelní představení Na Úrovni, soubor Háta

18.3.2017             Stránčický maškarní ples

Ráda bych nám všem popřála, aby se kulturní i sportovní zážitky staly pravidelnou součástí našeho společenského života, aby aktivní zážitky byly na předním místě před prostým konzumem. Přeji nám, aby se mezi námi nemohlo usídlit hulvátství, které se v dnešní době stává téměř normou chování, aby se pýcha nazývala pýchou a ne zdravým sebevědomím, aby se svoboda, jak v projevu slova, tak v činech, neměnila ve svévoli.  Ráda bych, aby se mezi námi probudil zájem o dění kolem sebe, abychom se sami aktivně zajímali o to, co se kolem nás děje, a abychom se více potkávali na společných akcích.

Do nového roku 2017 přeji nám všem hlavně zdraví, spokojenost, štěstí, radost, lásku, úsměv, dobrou náladu a hodně sportovních zážitků.

                            „Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání je lék……“

 

Se sokolským Nazdar MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300