Informace starostky Sokola - duben 2019

29.04.2019 11:51

Nazdar sokolky, sokoli, spoluobčané.

Jaro je tu a s jarem také po zimní přestávce otevíráme naše tenisové kurty. Na kurtech proběhla jarní údržba, proběhlo několik brigád, takže kurty jsou připravené a sezóna 2019 začíná. Kromě plánovaných mistrovských zápasů kurty slouží i všem dalším zájemcům o hru. Možnosti, jak si na kurtech zahrát, jsou popsány na našich stránkách www.sokolstrancice.cz včetně tréninkových plánů dětí a mládeže a rezervačního systému.

Brigáda v sokolovně proběhne 18.5. od 8:30. V plánu je údržba a úklid uvnitř i kolem sokolovny. Přijďte, každé ruce jsou vítány.

Určitě zde musím zmínit dnes již tradiční velikonoční volejbalový turnaj, pořádaný oddílem volejbalu, který vede Andrea Polcarová. Turnaj byl hodnocen velice pozitivně a všichni si ho užili. Letos naši Sokolíci sice obsadili „až“ druhé místo, první místo ale zůstalo ve Strančicích, protože vyhrál tým Hrajemenatřiněkdy.

V dubnu proběhla jedna z nejdůležitějších akcí naší TJ a to volební valná hromada. Zájem o sokolské dění dokazuje účast na valné hromadě, která byla nadpoloviční. Děkuji všem za účast a tím i za příspěvek k dalšímu směřování naší jednoty. Valná hromada prodloužila mandát nynějšímu výboru na další tři roky, schválila zprávu starostky a hospodaření za minulé období a plán činnosti a rozpočet pro období další. Výbor jednoty má nyní zvolených 10 činovníků výboru jednoty a 3 členy kontrolní komise. Nově byla do vedení výboru zvolena Mgr. Iva Hybnerová a do KK jednoty Ing. Radka Eisenreichová (roz. Růžičková). Ráda bych výboru a kontrolní komisi popřála úspěšnou a plodnou práci a za sebe chci slíbit, že se vynasnažíme projevenou důvěru nezklamat a pokračovat v úspěšné a prospěšné práci nejen pro naše členy, ale i pro Vás všechny naše spoluobčany.

Dále jsem se zúčastnila volební valné hromadě naší župy (Župa Barákova) dne 13.4.2018  a prosadila jsem do schváleného unesení, aby se předsednictvo župy Barákovy zasadilo o jmenování členů Rozhodčí komise ČOS, neboť právě Rozhodčí komise ČOS má řešit spory mezi členy Sokola a jednotlivými organizačními složkami ČOS. Ukázalo se, že nejsme zdaleka jediní, u kterých absence Rozhodčí komise ČOS blokuje dořešení vnitrosokolských kauz. Naše jednota je v rámci Župy Barákovy hodnocena velmi pozitivně. Naše cvičitelky Lenka Vaňková a Katka Kowalczyková dostaly Diplom za účast na XVI. všesokolském sletu. Patříme mezi 12 jednot z celkového počtu 44 jednot župy, které mají své finanční závazky a evidenční výkaznictví zcela v pořádku a jsme též jako jedna z mála jednot zaregistrováni do dotačních programů podle nových pravidel z MŠMT. Zde musím opět poděkovat všem zainteresovaným funkcionářům a cvičitelům. 

Oslavy  100 let od založení Sokola ve Strančicích a 90 let strančického tenisu proběhnou v sobotu 22.6.2019. Program oslav se dokončuje a bude v nejbližších dnech zveřejněn. S tímto svátkem sportu ve Strančicích souvisí i moje výzva. Pokud máte zajímavé artefakty z historie strančického Sokola, tenisu a sportu vůbec (např. fotografie, kroniky, plakáty, dresy apod.), rádi bychom Vás požádali o zapůjčení.

Závěrem bych Vám všem za nově zvolený výbor jednoty a členy nově zvolené KK TJ Sokol Strančice popřála krásný májový lásky čas, plný sportu a hezkých chvil.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300