Informace starostky Sokola - březen 2019

29.04.2019 11:49

Nazdar sokolky, sokoli, spoluobčané.

Jaro je tady a s ním i nová sportovní motivace, nové sportovní výzvy. Určitě poslední tečku za letošní zimou udělal sokolský karneval pro děti a dospělé 23.3.2019.

Jak jsem již uvedla v minulém příspěvku, 27.4.2019 začíná soutěž tenisových družstev, proto musíme na jarní sezónu připravit naše kurty. Jarní údržbu kurtů sice provede odborná firma, nicméně celkový úklid po zimě a řadu dalších prací si tradičně děláme sami. Výbor TJ proto svolává brigády na 30.3. a 13.4. od 9 hod. Další termíny brigád budou vyhlášeny podle potřeby. Vše samozřejmě podle počasí. Také sokolovna si po zimní sezóně zaslouží jarní úklid a potřebnou údržbu. Brigáda v sokolovně je svolána na 18.5., také od 9 hod. Takže sokoli, přijďte se zapojit a splnit si své brigádnické závazky.

Naši jednotu čeká Valná hromada, v letošním roce volební. Členové TJ zhodnotí odvedenou práci za minulé období, schválí plány pro léta příští a zvolí si své vedení (výbor TJ a kontrolní komisi) na další tři roky. Volební valná hromada se sejde v sokolovně 10.4.2019 od 18 hod. Pro mne samou přichází období, kdy nejen s ohledem na konec volebního období, ale i na 100. výročí založení Sokola ve Strančicích a 90. výročí tenisu ve Strančicích, hrdě rekapituluji, že úkoly dřívějších valných hromad byly splněny, sportovní vyžití pod hlavičkou naší jednoty vzkvétá, majetek je zhodnocován a řádně, s péčí dobrého hospodáře, udržován pro další generace. Také cítím, že se lidské vztahy v naší TJ po turbulencích v uplynulém období uklidňují. O veškerém dění v sokole Vás pravidelně informujeme, jak ve Strančickém zpravodaji, tak na našich internetových stránkách www.sokolstrancice.cz. Jsem přesvědčena, že naše jednota je dostatečně zdatná, aby si své interní záležitosti řešila sama. Proto se nebudu vyjadřovat k článku paní Budské z minulého Strančického zpravodaje. Mohu se pouze domnívat, že autorka, která není členkou TJ. Sokol Strančice, nemá dostatek relevantních informací. Cílů, plánů a úkolů však zůstává hodně, proto bych ráda se stávajícím výborem usilovala o důvěru členské základny i pro další volební období.

Jsem také ráda, že se pozitivně a v duchu dobrých tradic rozvíjí spolupráce s obcí. Za výbor jednoty jsem členkou kulturní a sportovní komise obecního úřadu, kde vzájemně koordinujeme připravované akce v obci, ať se jedná o školu, školku, fotbal, RC Lodička nebo sokol. O dobré spolupráci svědčí mimo jiné úspěšná realizace 1. reprezentačního plesu Obecního úřadu Strančice v naší sokolovně.

Nejbližší akcí pořádanou v sokolovně v dubnu je obnovená premiéra divadelní hry Rozmarný duch, kterou zahrají  ochotníci Strančického divadla Pro radost 6.4.2019. Srdečně Vás zvu nejen jako starostka TJ. Sokol Strančice, ale i jako jedna z ochotníků. Vstupenky v předprodeji nejsou, ale při včasném příchodu si určitě svá místa najdete.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné prožití velikonočních svátků.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300