Informace starostky Sokola - duben 2018

18.04.2018 18:47

Vážení příznivci sportu a našeho Sokola.

Sluníčko svítí stále více, rozkvetly zlatice a sakury, neklamné známky, že tu máme jaro, jarní sezonu a s ní i jarní sokolské aktivity. Nejdůležitější bude příprava našich dvou antukových kurtů na hrací sezonu. Protože jsou oba rekonstruované tenisové kurty ještě v záruce, objednali jsme jarní přípravu kurtů u odborné firmy, která rekonstrukci realizovala. Ostatní jarní práce ale budeme zajišťovat tradičně svépomocí, brigádnickými hodinami, které budou každou sobotu od 8:30 až do zahájení hrací sezóny, mimo 28.4., kdy bude brigáda v sokolovně (taktéž od 8:30). Všichni jste zváni, členové sokola mají možnost splnit své brigádnické závazky. Práce je hodně, jak při jarní údržbě, tak při kontinuální péči o náš majetek.

Na nadcházející tenisovou sezónu připravujeme soupisky členů závodních družstev, které následně přihlásíme u Českého tenisového svazu k mistrovským tenisovým soutěžím. O sestavách a termínech soutěží Vás budeme informovat na našich stránkách www.sokolstrancice.cz, kde bude v nejbližší době aktualizován také soupis hracích hodin, rezervační systém a tréninkové hodiny pro naše děti a juniory.

V sokolovně nacvičují naše cvičitelky Lenka Vaňková a Katka Kowalczyková s rodiči a jejich dětmi sletové skladby, se kterými nás budou reprezentovat na nadcházejícím všesokolském sletu. Věřím, že se dětem skladby líbí a užíjí si pěkné společné chvíle již 27. května 2018 na oblastním sletu v Brandýse nad Labem, kam pojedou poprvé ukázat své cvičení.

V sobotu před Velikonocemi proběhl v sokolovně velikonoční volejbalový turnaj, který letos naši sokolíci vyhráli.

28.4.2018 hostuje v sokolovně již potřetí divadelní soubor HÁTA se známými herci z pražských divadel s komedií „Hvězdné manýry".

Závěrem bych ráda poděkovala zastupitelům Obce Strančice za jednomyslné schválení dotace pro náš Sokol pro rok 2018. Vážíme si Vaší spolupráce a schválené prostředky využijeme pro další rozšiřování a zkvalitňování sportovního a kulturního zázemí v naší obci.

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ Sokol Strančice.

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300