Inforace starostky Sokola - červen 2017

22.06.2017 17:29

Velice mě těší, že Vás mohu v těchto krásných červnových dnech pozdravit a informovat o novinkách v dění v našem Sokole.

V kontextu událostí na MŠMT s přerozdělováním dotací konstatuji, že jsme samostatnou hospodařící jednotkou a při efektivním hospodaření se nám daří udržet chod sportovišť, sokolovny i tenisových kurtů. Poděkování patří též zastupitelům obce Strančice za dotační příspěvek v rámci programu podpory zájmovým organizacím.

V prvním pololetí jsme poskytli oddílům finanční podporu na nákup sportovního náčiní i na ceny pro turnaje. Snažíme se zvelebit okolí sokolovny a pomalu se daří zapojit naše členy do brigádních činností. Věřte, že práce je dost a výsledky se postupně dostavují.

V sokolovně brigádnici uklidili sklep, dále je v plánu osázení břehu a nátěry plotu i okapů. Výškové práce se snažíme poptat u profesionálních firem. Našim pracantům se na kurtech podařilo instalovat samostatný zdroj vody na kropení kurtů. Ještě je potřeba dodělat jednoduchou obsluhu kropení a úspory pitné vody a finančních prostředků jsou tady!

Tenisové kurty jsou pěkné a plně vytížené. Třikrát týdně probíhají tréninky dětí a mládeže, soboty a neděle patří mistrovským soutěžím, ve zbylém čase od ranních hodin do setmění naplňují kapacitu kurtů všichni členové tenisu a jejich hosté.

Zprovozněním kešky Sokol Strančice jsme se zapojili do akce ČOS 100 sokolských keší republice u příležitosti 100 let republiky v příštím roce.

Dne 29.7.2017 Vás srdečně zveme do sokolovny na pouťovou zábavu.

Pořádané akce v sokolovně až do konce roku 2017 i podmínky rezervačního systému na tenise jsou na stránkách TJ Sokol Strančice www.sokolstrancice.cz.

Přeji Vám všem příjemné a zdravě prožité nadcházející prázdniny. 

MUDr. Jitka Štolbová, starostka TJ. Sokol Strančice

—————

Zpět


Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Strančice

Sokolská 38
25163 StránčiceIČ: 653 99 951

Spolek veden u MS v Praze, s.z. L 28 132

Bankovní spojení: 209828642/0300